Proteina C reactivă este indicată doar în sepsisul sever cu risc mare de deces

În anul 2001, FDA (Food and Drug Administration) a aprobat utilizarea proteinei C activate la pacienţii cu sepsis sever şi risc mare de deces (definit ca prezenţa unui scor APACHE II peste 25 sau a disfuncţiei a mai mult de două organe).

Avizarea s-a datorat rezultatelor studiului PROWESS, care a arătat o reducere absolută a mortalităţii, la 28 de zile, cu 6%. Ulterior, FDA a solicitat un studiu care să evalueze beneficiul administrării proteinei C activate şi la pacienţii cu sepsis sever şi risc de deces scăzut, definit pe baza prezenţei unui scor APACHE II sub 25 sau a insuficienţei unui singur organ. Studiul ADDRESS, publicat în septembrie, în celebrul jurnal american, nu a arătat nici un beneficiu al tratamentului cu proteină C activată, la acest grup de pacienţi, mortalitatea la 28 de zile fiind identică în grupul placebo (1 297 de subiecţi, mortalitate = 17%), faţă de grupul tratat activ (1 317 pacienţi, mortalitate = 18,5%, p = 0,34). În schimb, riscul de hemoragie importantă a fost mai ridicat în grupul tratat cu proteină C activată, faţă de cel placebo (2,4% vs 1,2%, p = 0,02). În concluzie, tratamentul cu proteină activată este indicat doar la pacienţii cu sepsis sever şi risc ridicat de deces, definit ca prezenţa unui scor APACHE II peste 25 sau a disfuncţiei a mai mult de două organe.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: