Ce efect au reducerile asupra sistemului national de servicii de sanatate britanic?

Coalitiaguvernamentala din Marea Britanie si-a respectat promisiunea de-a acorda o marirereala sistemului national de servicii de sanatate. Este, insa, o crestere atatde mica - 0,1% pe an pâna în 2014 -, afirma Nick Timmins, incat sistemul va ramane angrenat in efortul uriasde-a satisface solicitarile tot mai mari, în timp ce reducerile operate în altedomenii vor face tot mai dificila sarcina angajatilor din sanatate.

 

Ati putea spune ca era de asteptat.Coalitia guvernamentala si-a onorat adliteram promisiunea de-a oferi NHS-ului (National Health Service - sistemulnational de servicii de sanatate britanic), în urmatorii patru ani, o crestereîn termeni reali. Dar numai ad literam.Iar pentru sistem, perioada de timp pe care-o are in fata nu va avea nimic incomun cu ceea ce s-a obisnuit pâna acum.

Niciun angajat din sanatate nu-siaminteste sa mai fi existat vreun moment în istoria NHS-ului în care cureaua safi fost la fel de strânsa ca in prezent si pentru atât de mult timp. Sistemulnu a mai primit o majorare atât de scazuta din anii '50 - intervalul aprilie1951-martie 1956 - conform Institute for Fiscal Studies (Institutul pentruStudii Fiscale); si atunci avea de infruntat efectele cresterii natalitatii dedupa razboi, dar nu se confrunta cu un ritm atât de rapid al imbatraniriipopulatiei; iar presiunile datorate costurilor progresului stiintei medicale nuerau nici ele apasatoare, desi (mai ales în domeniul farmaceutic) începeau sa-sifaca simtita prezenta.

NHS a fost relativ protejat dereducerile spectaculoase ce se impuneau în alte domenii de activitate - 23%pentru Home Office (Ministerul de Interne) si Ministerul de Justitie, 26%pentru organizatiile guvernamentale locale si cote chiar mai mari pentru noilelocuinte sociale. In situatia de fata, insa, cuvântul cheie este „relativ".Analiza cuprinzatoare a cheltuielilor, bazata pe cifrele furnizate chiar de catreguvern, a evidentiat o crestere a cheltuielilor din sistemul de servicii de sanatateenglez ca urmare a inflatiei accentuate din economia tarii - altfel spus, o cresterereala - de 0,1% pe an pâna în 2014. Valoarea mentionata are la baza o crestereîn termeni reali cu 1,3% a cheltuielilor curente în perioada respectiva, dar oreducere cu 17% a capitalului. Valoarea cheltuielilor totale va creste de laaproape 104 miliarde de ₤în 2010 (117 miliarde de €,163 miliarde de $) la peste 114 miliarde de ₤ pâna în 2014-15, cu alocarea suplimentara siconcomitenta de fonduri catre Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord.

In ceea ce priveste onorareapromisiunii de-a oferi o crestere în termeni reali, aceasta are cea mai micavaloare pe care ar fi putut-o avea în conditiile date. Si nu va face fata nicisolicitarilor crescute implicate de progresul medical, nici costurilor generatede îmbatrânirea populatiei, aceasta din urma tendinta adaugând, poate, cereriitotale o unitate procentuala în fiecare an.

O parte din sumele de 250-300 demilioane de ₤,reprezentând cresterea din primul an, va fi suportata de majorarea planificataa TVA-ului. Cu exceptia cazului în care structurile din cadrul NHS îsi folosescputerea oficiala de a stabili propriile preturi, vor exista presiuni din parteaangajatilor care îsi doresc mariri de salariu, în ciuda blocarii globale, timpde doi ani, a cuantumului retributiilor din sfera NHS, pentru cei care câstiga peste21 000 de ₤ anual,ceea ce va contribui la redirectionarea fondurilor suplimentare. Rezultatulconcret al unor asemenea presiuni va fi «reducerea puterii de cumparare a NHS»,spune John Appleby, economist sef la King's Fund.

Mai mult de atât, NHS nu este oinsula. Evenimentele din alte domenii, ca protectia sociala si locuintele,beneficiile de care se bucura oamenii si rata somajului influenteaza directcererea de servicii medicale. Reconsiderarea cheltuielilor a afectat fiecaredintre aceste domenii, intrucat coalitia a pus în practica cea mai marereducere globala de la cel de-al doilea razboi mondial încoace.

Desi greu de cuantificat, consecintelevor fi extrem de reale. Protectia sociala este, probabil, domeniul ce reflectacel mai clar situatia. Consiliile se confrunta cu o reducere de 26% a subventiilorde baza. În ultimii ani, acestea au crescut cheltuielile pentru cantina mobilaa saracilor si alte forme de asistenta sociala care ajuta oamenii sa-si mentinaindependenta. Trei sferturi din autoritatile locale ofera, insa, ajutorul prevazutde lege persoanelor care stau acasa sau care se afla într-o institutie deîngrijire numai daca întrunesc primele doua din cele patru niveluri de nevoieevaluata: semnificativa sau critica. În semn de recunoastere a acestui fapt,pâna în 2014, un miliard de ₤din fondurile NHS - aproape 1% din buget - va fi redirectionat catre domeniulprotectiei sociale pentru a usura aranjamentele la externare. De fapt, printr-oasemenea masura, cresterea în termeni reali devine o reducere în termeni reali,poate cu 0,5%, desi cheltuielile ar trebui sa ajute la eficientizarea procesuluide furnizare a serviciilor medicale. Un alt miliard de ₤ din bugetul si-asa mult micsorat,destinat autoritatilor locale, va fi alocat protectiei sociale. In realitate, insa,banii nu sunt protejati. Asa ca, în timp ce consiliile se confrunta cu presiunisubstantiale în scopul cheltuirii acelor bani în scopul propus, acest lucru nueste garantat. Iar directorii serviciilor sociale afirma ca cele doua miliardede ₤ acopera împreunacirca o treime din diferenta de sase miliarde de ₤ care va exista, conformcalculelor, între resurse si cererea tot mai mare, pâna în 2015.

Daca fondurile de care aminteam nuvor fi cheltuite conform planului, "sprijinul redus din partea consiliilor vaduce rapid la cresterea presiunii exercitate asupra serviciilor de urgenta si aspitalelor", spune Nigel Edwards, director executiv în functie al NHS Confederation."Paturile de spital vor fi blocate pentru cei care au mare nevoie de ele,fiindca ajutorul de care vârstnicii nu se pot priva dupa externare nu va fidisponibil." Cele doua componente ale sistemului de ingrijire vor trebui safunctioneze sinergic, continua el.

Reducerile beneficiilor de 18 miliardede ₤ includ schimbarilecomplexe legate de ajutoarele pentru locuinte, inclusiv limitarea sumei maximereprezentate de chirie si scarderea procentului de chirii medii acoperite. Organizatiilecaritabile din domeniul locuintelor si autoritatile locale au emis unavertisment referitor la cresterea  numaruluide persoane fara locuinta, în timp ce aceste schimbari - asociate cu reducerilesi modifcarile felului în care sunt administrate fondurile provenite dinimpozite - ar putea cataliza schimbari populationale majore, pe masura cefamiliile mai mari, ramase fara loc de munca, nu vor mai fi capabile sa-sipermita plata unei chirii în zonele scumpe din interiorul oraselor.

Conform Office for BudgetResponsibility (Oficiul pentru Responsabilitate Bugetara), indiferent dacagradul de angajare în sectorul privat va creste suficient de mult cât sa umplegolul creat de disparitia locurilor de munca din sectorul public, sau nu - si indiferentdaca planul extrem de ambitios al guvernului cu privire la programul de munca vareusi sau nu sa transfere in campul muncii numarul mare de someri pe termenlung si al celor cu ajutor de handicap - probabil ca se vor pierde 500 000 delocuri de munca din sectorul public. În plus, câteva sute de mii de locuri demunca ar putea fi pierdute în acele parti ale sectorului privat ce deservestedirect serviciile publice. Respectivele pierderi vor infleunta negativ,probabil, starea de sanatate mentala, alaturi de schimbarile legate de locuinte,ceea ce va afecta cererea de servicii la nivelul NHS.

În continuare, mai sunt sicosturile interne din NHS, necesitate de programul coalitiei. Ministerul sanatatii,ca orice alt departament guvernamental central, se confrunta cu o reducere de30% a costurilor de management; acestea urmeaza a fi diminuate cu 45%, în decursde câtiva ani, si în cadrul NHS, fapt ce va genera, probabil, un excedent de900 de milioane de ₤,a declarat Sir David Nicholson, director executiv al NHS, pentru comisia de sanatatea Camerei Comunelor. Pe termen lung, a spus el, masura ar trebui sa duca laeconomisirea anuala a 880 de milioane ₤.Tot Sir Nicholson arata ca trebuie avut in vedere si «costul reorganizarii», incontextul preluarii, de catre consortiile medicilor de familie, a celei mai mariparti din achizitionarea de servicii medicale din NHS. El a spus comitetului ca,daca în demersul lor de a prelua aceste activitati, consortiile aleg sa apelezecu precadere la sectorul privat, sau la personalul autoritatilor locale, si nu lacel angrenat in prezent in structurile retelei de îngrijire primara, vor exista„costuri masive" implicate de acest excedent.

În sfârsit, toti angajatii cuvenituri anuale de peste 21 000 de ₤se vor confrunta cu o înghetare a salariilor timp de doi ani, începând dinaprilie 2011. Pentru medicii specialisti si cei generalisti se va ajunge, prinînsumare, la trei pâna la patru ani de înghetare a salariilor. Si, pe masura ceperioada de austeritate se va apropia de final, multi angajati se vor pomeni cuo reducere efectiva a retributiei, în scopul echilibrarii cresterilor ce vor apareasau nu pe parcurs, intrucat contributiile catre sectorul public al pensiilor semajoreaza, în medie, cu trei procente. Coalitia a facut doar declaratii cuprivire la protejarea celor cu salarii mai mici - ceea ce presupune, pentru ceimai bine platiti, cresteri mai mari decât cele trei procente anterior mentionate- dar nu a oferit înca amanunte referitoare la felul si momentul în care respectivelemasuri vor fi transpuse în practica. S-ar putea ca astfel de detalii sa nu fiedisponibile pâna la finalizarea, în primavara, a celui mai recent raport asupraviitorului sectorului public al pensiilor realizat de fostul ministru, LordHutton; documentul va contine, probabil, si recomandari pentru trecerea de lasistemul de pensii bazat pe salariul final la cel bazat pe câstigurile medii înmeseria respectiva - sistem aflat in uz pentru medicii de familie.

Suma tuturor acestor factori evidentiazamotivul pentru care, în ultimele 18 luni, Sir David Nicholson, directorulexecutiv al NHS, a tot subliniat necesitatea ca sistemul sa compensezeeconomiile de circa 20 de miliarde de ₤ce vor fi facute în urmatorii câtiva ani.

Pesimistii vor remarca faptul ca,în celelalte doua situatii în care NHS s-a confruntat cu reduceri prelungiteale cheltuielilor - nici pe departe la fel de sustinute sau de drastice precumcele pe care le anticipam acum - s-au produs crize financiare. In cadrul celeidintai, din anii ‘80, fostul guvern conservator a planificat o separare aactivitatilor de achizitie si, respectiv, furnizare de servicii in cadrul NHS.Cea de-a doua, catre sfârsitul anilor '90, a dus, în final, la aparitiaPlanului NHS, tradus printr-o crestere masiva a finantarii, dar si a competitieipe care coalitia guvernamentala o promoveaza în continuare. De data aceasta, ocriza financiara majora ar putea duce la punerea sub semnul îndoielii a capacitatiisistemului de a supravietui, doar cu finantarea provenita preponderent din taxesi impozite, si în forma actuala, în care serviciile oferite sunt, practic,gratuite pentru utilizator.

Optimistii vor sustine ca NHS aavut destule avertismente cu privire la ceea ce urmeaza. Mai mult de atât,reducerile si presiunile suplimentare nu vor aparea peste noapte. Dimpotriva,vor avea un caracter progresiv, acumulându-se în mod constant în urmatoriipatru ani si oferindu-ne, astfel, o perioada de timp pentru adaptare. În plus,pâna în 2014-2015, NHS va continua sa cheltuiasca 114 miliarde de ₤ anual. Suma este uriasa. Trebuie saexiste moduri mai eficiente de a cheltui acesti bani decât în prezent.

 

Nick Timmins este editor peprobleme de politici publice, FinancialTimes Nick.Timmins@FT.com

Conflicte de interese: Niciunul de declarat.

Provenienta si modalitate derecenzare: Articolaprobat, fara evaluare externa.

 

VeziEDITORIAL, p , OPINII, p

 

HEALTH ECONOMICS

Where do the cuts leave the NHS?

A se cita:BMJ 2010;341:c6024

 

"Cresterea are cea mai mica valoare pe care ar fi putut-o avea în conditiiledate. Si nu va face fata nici solicitarilor crescute implicate de progresulmedical, nici costurilor generate de îmbatrânirea populatiei, aceasta din urmatendinta adaugând, poate, cererii totale o unitate procentuala în fiecare an."

 

Procent    An

CheltuieliNHS

Ca partedin cheltuielile totale din sectorul public de servicii

Ca partedin cheltuielile totale

 

Sursa:Institute for Fiscal Studies

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Dr. Madalina Geanta
Autor: