Un bărbat de rasă albă, în vârstă de 77 de ani, s-a prezentat la medic cu șoc septic secundar celulitei și a fost internat la terapie intensivă.

 Pacientul mai fusese spitalizat de câteva ori din același motiv.Răspundea bine la antibiotice intravenoase. Ultima radiografie toracică arăta ocalcifiere curbilinie groasă, ce părea să denote existența unui pericardparietal calcificat, iar episoadele anterioare fuseseră determinate de umplereaventriculară limitată, datorată pericarditei constrictive. În asemeneacircumstanțe este afectat răspunsul cardiac la factorii de stres, cum se întâmplăîn cazul sepsisului – este vorba de așa-numita impedanță la umplerea diastolicăprovocată de un pericard fibrozat, iar majoritatea pacienților prezintă osimptomatologie tipică insuficienței cardiace. În situația lor, în locul ecografieise apelează la alte tehnici imagistice – de pildă, Doppler tisular și 2D-speckletracking.

 

Când suferă o intervenție chirurgicală pentrureducerea greutății, pacienții foarte obezi obțin, pe lângă un aspect mai plăcut,și avantajul unei ameliorări a migrenelor severe. Un studiu prospectiv observațional,pe 24 de subiecți cu migrenă care efectuaseră operații pentru reducerea greutății,a relevat o diminuare a severității migrenei și a numărului de zile cu dureride cap. Nu a fost descris niciun mecanism ce ar putea explica aceste observații,dar autorii se întreabă dacă nu cumva s-ar obține beneficii asemănătoare și încazurile în care pierderea în greutate mai modestă este generată comportamental(Neurology 2011;76:1135-8,doi:10.1212/wnl.0b013e318212ab1e).

 

Studiile arată că stenturile cu eliberare de medicamentesunt asociate cu un risc mai mic în momentul intervenției decât grefele debypass coronarian, dar implică într-o măsură mai mare necesitatea unei revascularizăriulterioare. Într-o metaanaliză extinsă au fost evaluate 25 de studiicomparative cu și fără randomizare, ce conțineau date de la peste 34 000 de pacienți.După cum s-a observat din cercetările observaționale, stenturile folositepentru diluarea medicamentelor au fost asociate cu rate mai mici ale mortalitățiigenerale la 30 de zile, ale AVC-urilor și ale evenimentelor cardiace și cardiovascularenefavorabile, în timp ce grefa de bypass a fost corelată cu niveluri mai scăzuteale riscului de producere a unor reacții adverse majore la 12 luni și alenecesității de efectuare a unei revascularizări (Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2011;141:1134-44,doi:10.1016/j.jtcvs.2010.07.001).

 

Dacă inflamația subclinică este un posibilfactor determinant al patologiei canceroase și al celei cardiovasculare, oare n-arfi posibil ca aceste tipuri de boală să fie prevăzute de indicatorii obișnuițiai proceselor inflamatorii? Un studiu prospectiv de cohortă a cuantificat numărulde celule albe, ratele de sedimentare a hematiilor și nivelurile globulineiserice la 1 192 de bărbați de rasă albă și a observat că scorul rezultat prefiguraatât cancerul cât și mortalitatea cardiovasculară după 20 de ani. Riscurile corelatecu un scor crescut al inflamației erau egale cu cele ce asociază fumatul cu cancerulsau nivelul colesterolului de peste 6,2 mmol/l cu boala cardiacă (QJM 2011;104:387-94,doi:10.1093/qjmed/hcq213).

 

La ora actuală se consideră că rata reinternărilorîn spital este un indicator al “calității îngrijirilor, iar preîntâmpinarea lor, o modalitatede-a economisi bani. Conform datelor prezentate într-o sinteză sistematică,studiile ce au evaluat proporția reinternărilor ce puteau fi evitate auconstatat că valoarea medie a parametrului analizat era de 27,1% (variind între5% și 79%) și toate, în afară de trei, au folosit criterii subiective pentru astabili dacă reinternările au fost evitabile. Prin urmare, se pare căliteratura de specialitate nu ne arată prea clar cum să evităm reinternările (CMAJ 2011;183:E391-402, doi:10.1503/cmaj.101860).

 

Pacientele cu neoplasm mamar care dezvoltăatrofie vaginală ca urmare a tratamentului cu inhibitor de aromatază sunt puseîn fața dilemei dacă utilizarea locală a estrogenilor pentru a rezolva atrofianu interferă cumva cu eficiența terapiei oncologice. Un studiu de fază I/II afolosit, în schimb, o cremă cu testosteron vaginal și a observat că o perioadăde administrare de patru săptămâni s-a asociat cu semne și simptome amelioratede atrofie vaginală asociată tratamentului cu inhibitor de aromatază, fără săcrească nivelurile de estrogen sau pe cele de testosteron (Oncologist 2011;16:424-31, doi:10.1634/theoncologist.2010-0435).

 

S-a crezut că serotonina implicată îndezvoltarea fetală a creierului anterior provine de la mamă, dar observațiilerecente sugerează că sursa este placenta. Prin folosirea unor instrumentegenetice de ultimă generație, cercetătorii au arătat că, atât la șoareci cât șila oameni, căile metabolice ale triptofanului din placentă, care producserotonina dintr-un precursor matern al acestui aminoacid, au o contribuțiesemnificativă la respectiva sursă de serotonină; modificările căii metabolice potafecta sinteza serotoninei placentare și, în consecință, dezvoltarea creieruluianterior. Ei conchid că interacțiunile materno-placentare-fetale ar putea stala baza efectului important al serotoninei asupra sănătății mentale (Nature 2011;472:347-50,doi:10.1038/nature09972).

 

Consumul de cafea a fost implicatinconsecvent în incidența insuficienței cardiace. Un studiu observațional ampluasupra femeilor cu vârstă medie sau în etate, care participau la Cohorta Suedezăde Mamografie și nu prezentau insuficiență cardiacă (IC), diabet sau boalăcardiacă incipientă, nu a găsit nicio asociere între consumul de cafea și noileevenimente de IC în cadrul populației urmărite (Circulation: Heart Failure 2011,doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.960898).

 

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Maia Berlescu
Autor: