Salmeterolul şi fluticazona în BPOC

Bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC) reprezintă una dintre cele mai importante cauze de morbiditate şi mortalitate. Studiile retrospective au sugerat că tratamentul cronic cu corticosteroizi inhalatori (precum fluticazona) şi b-agonişti cu durată de acţiune lungă (precum salmeterolul) scade mortalitatea în BPOC.

Studiul TORCH a evaluat prospectiv acest aspect pe un lot de 6 112 pacienţi, care au fost urmăriţi timp de trei ani. Subiecţii au fost randomizaţi 1:1:1:1 în patru grupe de tratament: salmeterol 50 mg + fluticazonă 500 mg, salmeterol, fluticazonă sau placebo. Obiectivul primar a fost mortalitatea generală. Mortalitatea în cele patru grupuri a fost 12.6%, 13,5%, 16% şi, respectiv, 15,2%, ceea ce a corespuns unei reduceri cu 17,5% a mortalităţii generale (2.6% reducere absolută de risc) în grupul alocat tratamentului combinat cu salmeterol + fluticazonă faţă de placebo, reducere la limita semnificaţiei statistice (p=0,052). Mortalitatea în grupurile alocate tratamentului unic nu a diferit semnificativ faţă de placebo. În schimb, la subiecţii trataţi cu fluticazonă (singură sau în combinaţie), s-a constatat o incidenţă mai mare a pneumoniei faţă de grupul placebo (19% vs 12%, p<0,0001). Concluzia studiului a fost că, la pacienţii cu BPOC, terapia combinată cu salmeterol şi fluticazonă nu este semnificativ superioară efectului placebo. Editorialul asociat prezentului studiu subliniază, însă, că rezultatele arată, mai degrabă, că tratamentul cu corticosteroizi inhalatori nu este util în BPOC (lipsa reducerii mortalităţii şi creşterea incidenţei pneumoniei), dar că medicaţia cu b-agonişti cu durată lungă de acţiune este utilă, în principal, prin creşterea calităţii vieţii.

Prof.Dr.Mircea Cinteză, Dr.Andrei Mărgulescu

Rate this article: 
Încă nu sunt voturi
Bibliografie: 
Traducere: 
Autor: